Difference: CommunicationInBiology (1 vs. 5)

Revision 5
29 Sep 2014 - Main.PerryMoerland
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Deleted:
<
<
Medical Bioinformatics

 
Back to menu
Revision 4
19 Oct 2011 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Medical Bioinformatics

Line: 14 to 14
 
 • Vakcode 1003
 • Admin. code FDBA
 • Studielast 4 ( EC)
Changed:
<
<
 • Studiejaar 2010-2011
 • Periode(n) Semester 1 blok 3 ( 10-1-2011 t/m 4-2-2011)
>
>
 • Studiejaar 2011-2012
 • Periode(n) Semester 1 blok 3 ( 10-1-2012 t/m 4-2-2012)
 

 • Onderwijsinstituut College of Science domein Levens- en Aardwetenschappen
 • Verzorgd door
  • Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)
  • Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen (SILS)

Deleted:
<
<
 • Inlichtingen prof. dr. M.A. Haring, Science Park 904 kamer C2.207, +31 20 5257663
 
Line: 32 to 30
 

Lecture

Changed:
<
<
Bioinformatics: the enabling of data-driven biology (presentation to be added)
>
>
Bioinformatics: the enabling of data-driven biology Presentation (pptx; 49 Mbyte)
  prof. dr. A.H.C. van Kampen (Antoine)
Changed:
<
<
15 oktober 2010
REC, collegezaal A (AB.40)
>
>
18 oktober 2011
SP, collegezaal c1.110
 

a.h.vankampen@amc.uva.nl
020-5667096
Revision 3
28 Apr 2011 - Main.AngelaLuijf
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Changed:
<
<
Back to menu
>
>
Medical Bioinformatics

Back to menu
 

Revision 2
16 Oct 2010 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Back to menu
Line: 6 to 6
 

Lezing Communicatie in de Biologie (Highlights Biomedische Wetenschappen)

Line: 53 to 53
 

Onderwijsvorm

De onderwerpen worden middels (werk)colleges en een studierichting-specifiek practicum uitgediept. Aan het eind van de cursus zal in een mini-symposium door onderzoekers in de biologie, bio-medische wetenschappen en neurobiologie een impressie gegeven worden van het onderzoek in het behandelde vakgebied. Studenten zullen zich in het tutoraat voorbereiden op deelname aan de wetenschappelijke discussie tijdens het mini-symposium.
Added:
>
>

Presentatie hoorcollege

Presentatie Antoine van Kampen, 15 oktober 2010
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback