Difference: EducationMIK1-2 (1 vs. 9)

Revision 9
29 Sep 2014 - Main.PerryMoerland
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Deleted:
<
<
Medical Bioinformatics

 
Back to menu
Revision 8
04 Jan 2013 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Medical Bioinformatics

Line: 13 to 13
 

In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven. Tevens wordt in gegaan op de relatie met medische informatiekunde
Changed:
<
<
Powerpoint presentations January 2011 (Antoine van Kampen):
>
>
Powerpoint presentations January 2013 (Antoine van Kampen):
 
Revision 7
09 Jan 2012 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Medical Bioinformatics

Line: 14 to 14
  In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven. Tevens wordt in gegaan op de relatie met medische informatiekunde

Powerpoint presentations January 2011 (Antoine van Kampen):
Changed:
<
<
  • Part 1 (ppt). Bioinformatics & Medical Informatics (Introductie bioinformatica)
  • Part 2 (ppt). A bioinformatics case study: dioxin (Een voorbeeld van een bioinformaticaproject)
  • Part 3 (ppt). A bioinformatics case study: exome sequencing
>
>
 

Revision 6
29 Apr 2011 - Main.AngelaLuijf
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Medical Bioinformatics

Back to menu
Deleted:
<
<

 

Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
Revision 5
28 Apr 2011 - Main.AngelaLuijf
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Changed:
<
<
Back to menu
>
>
Medical Bioinformatics

Back to menu
 

Changed:
<
<
Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
>
>
Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
 
Revision 4
03 Jan 2011 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Back to menu
Line: 11 to 11
 
Studie: Medische Informatica (1ste jaar Bachelor)
Changed:
<
<
In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven.
>
>
In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven. Tevens wordt in gegaan op de relatie met medische informatiekunde
 
Changed:
<
<
Powerpoint presentations December 14, 2010 (Antoine van Kampen):
  • Part 1. Bioinformatics & Medical Informatics (Introductie bioinformatica)
  • Part 2. A bioinformatics case study: dioxin (Een voorbeeld van een bioinformaticaproject)
>
>
Powerpoint presentations January 2011 (Antoine van Kampen):
  • Part 1 (ppt). Bioinformatics & Medical Informatics (Introductie bioinformatica)
  • Part 2 (ppt). A bioinformatics case study: dioxin (Een voorbeeld van een bioinformaticaproject)
  • Part 3 (ppt). A bioinformatics case study: exome sequencing
 
Deleted:
<
<
Ten slotte wordt een college over visualisatie verzorgd door Dr. Han Rauwerda van de MicroArray Department (MAD; SILS) van de Faculteit Natuurwetenschappen. Dit college vindt plaats in het Science Park (reken op een uur reistijd vanaf het AMC). Afhankelijk van de beschikbaarheid zal een demonstratie over visualisatie worden gegeven in het e-BioLab.
 

Revision 3
22 Dec 2009 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Back to menu

Changed:
<
<
Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
>
>
Biomedische basisprincipes (MIK1.2)
Studie: Medische Informatica (1ste jaar Bachelor)

In dit college wordt een eerste introductie van de bioinformatica gegeven.
 

Powerpoint presentations December 14, 2010 (Antoine van Kampen):
Changed:
<
<
>
>
  • Part 1. Bioinformatics & Medical Informatics (Introductie bioinformatica)
  • Part 2. A bioinformatics case study: dioxin (Een voorbeeld van een bioinformaticaproject)

Ten slotte wordt een college over visualisatie verzorgd door Dr. Han Rauwerda van de MicroArray Department (MAD; SILS) van de Faculteit Natuurwetenschappen. Dit college vindt plaats in het Science Park (reken op een uur reistijd vanaf het AMC). Afhankelijk van de beschikbaarheid zal een demonstratie over visualisatie worden gegeven in het e-BioLab.
 
Added:
>
>
  \ No newline at end of file
Added:
>
>
.
Revision 2
17 Dec 2009 - Main.AntoineVanKampen
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="EducationBioLab"
Back to menu
Line: 10 to 10
  Powerpoint presentations December 14, 2010 (Antoine van Kampen):
Added:
>
>

  \ No newline at end of file
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback