.
Contact
Bioinformatics Laboratory
Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics
Academic Medical Center
Visiting address:
  • Meibergdreef 9 J1B-208 (J-building, floor 1B)
  • Postal address:
  • PO Box 22700
  • 1100 DE Amsterdam the Netherlands

Contact:

Maps

Transport
The Municipal Transport runs a subway towards the AMC. Lines 50 and 54, direction Gein, get off at Holendrecht. From there it is a few minutes’ walk to the AMC.
If you travel by train, get off at the Amsterdam Holendrecht Station.
From Schiphol Airport it takes twenty minutes by car. It is also possible to come by train (direction Utrecht): change trains at Station Amsterdam Bijlmer Arena (about 15 minutes) and go in the direction Gouda/Utrecht/Rotterdam (2 minutes). Or take the metro to Holendrecht. Get off at Amsterdam Holendrecht.

Parking

De parkeerterreinen rond het AMC zijn genummerd. De parkeerdekken direct bij de ziekenhuisingang en de ingang van de polikliniek (P0) zijn bedoeld voor bezoekers van patiënten die in het AMC verblijven en patiënten die een afspraak op de polikliniek hebben. Als P0 vol is, wordt u doorverwezen naar het parkeerterrein P4-B, aan de andere kant van het AMC. P4-B ligt direct bij de ingang van de faculteit. Donkerblauwe borden verwijzen u vervolgens naar het ziekenhuis, de poliklinieken en het Dagcentrum AMC. Voor het parkeren betaalt u de eerste drie uur € 2,00, daarna € 0,50 per half uur. Patiënten die langer dan drie uur op de polikliniek zijn, kunnen een ontheffing krijgen voor de parkeerkosten. Daarvoor kunt u terecht bij de balie van die polikliniek. Denkt u er vooral aan uw parkeerkaartje uit de auto mee te nemen. Bij uw vertrek kunt u bij de uitgang bij een automaat betalen. Ook bij de lift buiten bij de hoofdingang staat zo'n automaat. P3 en P4 zijn gereserveerd voor AMC-medewerkers. Op de verderaf gelegen parkeerterreinen P5 en P6 kunt u gratis parkeren. |
Topic revision: r21 - 27 May 2020, UnknownUser
 

https://wiki.bioinformaticslaboratory.nl/foswiki/bin/view/BioLab/WebHome Search
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback