Back to Antoine van Kampen

Inaugural Lecture (oratie)

Inaugural Lecture (Gebundelde Krachten)
Antoine van Kampen
May 20, 2011
Lutherse Kerk, Amsterdam
   led-box-green Inaugural Lecture (Oratiereeks UvA)
   led-box-green Presentation
   led-box-green Video
   led-box-green Foto's

Iím grateful to all who made this day very special and for all the gifts I received from family, friends and colleagues. Many of you made a small donation for an instrument that I wanted to buy already for long time. Thanks to you I have now purchased a Fender Rhodes Mark II (1981). Read more.......

Samenvatting CV
Biomedisch onderzoek is in toenemende mate datagedreven en rekenintensief door de ontwikkeling van nieuwe experimentele technologieŽn die grote hoeveelheden data produceren. Medische bioinformatica speelt een belangrijke rol bij het omzetten van deze data naar nieuwe biomedische kennis. Bioinformatica helpt bij het opzetten van nieuwe experimenten, bij de analyse en interpretatie van data, en bij management van data, informatie en kennis. Hierbij speelt e-Bioscience een belangrijke rol. Dit is de discipline die zich specifiek bezighoudt met data- en rekenintensief biomedisch onderzoek in gedistribueerde omgevingen met behulp van geavanceerde informatietechnologie. Het onderzoek van Van Kampen wordt gedreven door biomedische vraagstellingen die met behulp van methoden uit informatica en statistiek worden opgelost. De belangrijkste aandachtsgebieden van dit onderzoek zijn de analyse van moleculaire data zoals DNA-sequenties, de analyse van biologische systemen, kennismanagement en e-Bioscience. Antoine van Kampen (1967) is werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). In maart 2007 werd hij aangesteld als bijzonder hoogleraar Medische Bioinformatica aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde. Van 2006 tot 2010 was hij wetenschappelijk directeur van het Nederlands Bioinformatica Centrum (NBIC).


Topic revision: r3 - 27 May 2020, UnknownUser
 

https://wiki.bioinformaticslaboratory.nl/foswiki/bin/view/BioLab/WebHome Search
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback